27687

Yöntem Ve Süreç

Yöntem ve Süreç
 
Dövme, kısaca alt deriye boya yerleştirilmesidir. İlk enjeksiyondan sonra boya alt deri ve üst deri arasındaki tabakaya homojen bir şekilde yayılır. İyileşme oldukça hasar görmüş alt deri soyulurken, derinin daha alt katmanlarında iyileşmeyi sağlayan tanecikler oluşur. Bu tanecikler daha sonra kolajenlerin yardımıyla bağ dokusuna dönüşürler. Bu doku boyanın bulunduğu alt derinin üst tabakasını onarır. Boyanın varlığı kalıcıdır. Günümüzde dövme bir grup iğne yardımıyla deriye mürekkep gönderen elektrikli bir makineyle yapılmaktadır. Bir mekanizma üzerinde bulunan iğneler saniyede 80-150 kez deriye batıp çıkarlar. Bu yöntem oldukça hijyeniktir. İğneler tek kullanımlıktır.